Medisch Sport Plan plus

Naast het huidige medische sport programma (MSP) bieden wij ook een plus programma aan waarin educatie centraal staat. In deze plus editie van het medische sport programma (MSP) leren we deelnemers over het belang van een gezonde leefstijl doormiddel van workshops over diverse onderwerpen. Denk daarbij aan voeding, ontspanning en beweging. Ook is er in deze plus editie van het medische sport programma (MSP) ruimte voor een stukje personal training. Twee keer in de maand kunnen we in een één op één sessie van een half uur samen de puntjes op de i zetten en de besproken doelstellingen doornemen.

Het individuele beweegadvies

De basis van Medisch Sport Plan is dat we mensen willen informeren. Informeren over hun uithoudingsvermogen, over hoe deze verbeterd of onderhouden kan worden en wat verbeteren betekent. Hiermee spelen we in op het gebrek aan kennis over bewegen bij onze klanten. De overdracht van informatie gebeurt door middel van een (trainings-)advies.

Een goed advies bestaat uit volgende aspecten: Meten van het huidige uithoudingsvermogen. Om te weten wat iemands huidige uithoudingsvermogen is moeten we deze kunnen meten. Uitgangspunt van een individueel beweegadvies bestaat uit een 'test' ter bepaling van het persoonlijke fitheidsniveau.

De resultaten van deze meting worden uitgezet binnen een referentiekader dat voor de deelnemer begrijpelijk is, zodat naast de beweegadviseur ook de deelnemer weet waar hij staat. Bepalen van doelen ‘Het hebben van een doel’ is een belangrijke drijfveer bij alles wat een mens doet. Zonder doel kan men ook nooit bepalen wanneer men iets gerealiseerd heeft.

Bekijk het als volgt: U stapt in de auto en begint te rijden. U kunt alleen maar bepalen dat u bent aangekomen op de plaats van bestemming wanneer u vooraf bepaald hebt waar u naartoe wilde. Wanneer u bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht wil rijden is het duidelijk dat u vanuit uw huidige plaats, Amsterdam, uw doel bereikt hebt op het moment dat u in Utrecht arriveert. Onderweg is het mogelijk dat u door omstandigheden uw doel wijzigt. Maar zonder doel kunt u nooit zeggen dat u bent aangekomen.

Zo is het ook met bewegen. Daarom is het belangrijk om binnen het kader van bewegen, doelen te stellen. Doelen helpen mensen om zich te motiveren om door te gaan om dit doel te bereiken.

Dit brengt ons meteen bij een tweede belangrijke factor betreffende de doelen. Doelen moeten realistisch en haalbaar zijn zodat ze een motivatiemiddel blijven. Daarom is het nuttig om doelen te stellen op lange, maar ook op middellange en korte termijn. Uitstippelen van de weg naar het doel: de strategie Wanneer de huidige conditie bekend is en de doelen bepaald zijn kan de weg ernaar toe worden uitgestippeld en kan bepaald worden wat je zult moeten doen om het doel te realiseren.

Terugkomend op het vorige voorbeeld: u zult daadwerkelijk de weg uit moeten stippelen die u kunt nemen om van Amsterdam naar Utrecht te rijden. Hierbij wordt duidelijk dat er vaak een aantal alternatieven bestaan. De ene persoon zal de autosnelweg nemen terwijl een ander ervoor kiest om langs landwegen te rijden. Bij het bepalen van de strategie is het dus belangrijk rekening te houden met de voorkeur en mogelijkheden van de persoon en om u te realiseren dat er meer manieren bestaan om het doel te bereiken.

In het kader van lichaamsbeweging zal de weg worden bepaald door het programma dat wordt samengesteld. Het is de taak van de beweegadviseur om de deelnemer een aangepast beweegprogramma te geven dat rekening houdt met de mogelijkheden en de interesses van deze deelnemer. Evalueren In principe zijn we met de vorige drie aspecten rond wat betreft het beweegadvies.

We weten namelijk van waaruit we vertrekken, waar we naartoe willen en wat we hiervoor moeten doen. Om echter compleet te zijn is ‘ feedback’ een belangrijk aspect in het kader van de motivatie. Namelijk, wanneer we met iets bezig zijn krijgen we graag feedback over de geleverde inspanningen. De vraag 'doe ik het goed' komt regelmatig in ons op. Daarom is het goed regelmatig te evalueren waar we al staan. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd wanneer dat nodig is en kunnen we zien hoever we zijn bij het realiseren van ons doel. - Om over een totaal beweegadvies te kunnen spreken ontbreekt het nog aan één doorslaggevende factor, namelijk hoe de deelnemer dit in de praktijk gaat realiseren. Dit wordt bepaald in het adviesgesprek.

De genoemde vier aspecten vormen de basis van een goed beweegadvies.

Medisch Sport Plan is een beweegtotaalprogramma waarbij mensen kunnen bewegen waar, wanneer en hoe (vaak) ze maar willen. Medisch Sport Plan brengt mensen niet alleen in beweging, maar houdt mensen ook in beweging.

Inspelen op een trend in de maatschappij, namelijk een groeiend besef voor de ontwikkeling van een preventieve strategie ter voorkoming van hart- en vaatziekten en preventieve gezondheidszorg, staat mee aan de basis van de keuze van Medisch Sport Plan om in de eerste plaats een concept te ontwikkelen dat zich richt op cardiotraining.

Weinig mensen sterven van een zwakke biceps. Een zwak(ke) hart(spier) is vandaag echter één van de grootste problemen voor een goede gezondheid. Om ervoor de zorgen dat de hartspier in goede conditie verkeert, is cardiovasculaire training ter verbetering van de functies van hart en bloedvaten, een essentieel bestanddeel. Onder cardiovasculaire training verstaan we een trainingsmethode waarbij het hart op een juiste manier belast wordt (getraind wordt) waardoor het zijn capaciteiten verbetert of minstens onderhoudt. Om het hart te trainen is het van belang te werken aan het uithoudingsvermogen (aërobe capaciteit).

Er bestaat namelijk een relatie tussen het uithoudingsvermogen in het algemeen en de conditie van het hart. Dit brengt ons bij het doel van Medisch Sport Plan. Uitgangspunt van Medisch Sport Plan International is het volgende: 'Medisch Sport Plan richt zich op een methodiek die de aërobe inspanningscapaciteit van de persoon verhoogt of onderhoudt.' Rekening houdend met de inleidende bespreking ontwikkelde Medisch Sport Plan zijn methode voor cardiovasculaire training. Deze zullen we nader beschrijven vanuit zowel het standpunt van de adviesverlening als vanuit de wetenschappelijke achtergronden achter het systeem.

Krachtoefeningen
Het doel van de training is om de belastbaarheid te verhogen. Door verbeteren van het spieruithoudingsvermogen kunnen weerstanden worden overwonnen en activiteiten langer en beter worden volgehouden. Tussen de krachtoefeningen zijn er wisseloefeningen ingebouwd. Deze oefeningen variëren eventueel voor de cliënt en afhankelijk van de klachten en beperkingen. Tevens geeft de wisseloefening een actief rustmoment.

Dus van bewegingsadvies naar een gezond en positief leven.

 

Meer informatie krijgen over hoe Fysio Bussum u kunt helpen?

 

Praktijk Fysio Bussum in Bussum is dé plek voor Medisch Trainen met begeleiding en Preventieve zorg. Bij Fysio Bussum bent u verzekerd van de beste begeleiding en de persoonlijke aandacht die nodig is om u uw doelstellingen te laten halen. 

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.